“2016-08-03-entrevista-radio-fm-assembleia-presidente-anizio-melo”. Gênero: Blues.